Oppstart høstsemesteret den 26.august – 2013

Hei alle nye og gamle medlemmer av Tromsø Sangforening.
Mandag den 26.august starter vi opp korøvelsene igjen.
Vanlig tid og sted, Grønnåsen kirke kl 19:30. Nye medlemmer er hjertelig velkommen.