Tvil , håp & Kjærlighet

Velkommen til nordnorsk vårkonsert på

Prelaten Kro & scene

Billettpris kr 80.-

Billettinntektene går til Kirkens Bymisjon TSF TVIL,HÅP&KJÆRLIGHET [MAG] plakat b851 web